LITERATURA I TERRITORI. Curs d'estiu 2012 a Binissalem, del 2 al 6 de juliol

La Casa Museu Llorenç Villalonga torna a oferir enguany el seu Curs d'Estiu de Literatura Contemporània. El tema del curs és "Literatura i territori: Cartografia literària de Mallorca". L'objectiu del curs és explorar el binomi literatura/territori i prendre consciència de la gran importància que té en el context de Mallorca.
El curs tindrà loc del 2 al 6 de juliol i té una durada de 20h, convalidables per 2 crèdits universitaris i de formació permanent del professorat.
Consultau el programa complet del curs.
També hi trobareu informació pel que fa a la inscripció i matrícula.
Informació adicional