ART I CULTURA POPULAR. Curs d'estiu 2012 a Sant Joan, del 9 al 13 de juliol

La Casa Museu Pare Ginard torna a oferir enguany el seu Curs d'Estiu de Cultura Popular. El tema del curs és "Art i cultura popular: diàleg i influències". Aquest curs analitzarà les relacions entre l’art anomenat culte, aquell que practiquen artistes amb llenguatge formal, simbòlic i filosòfic, i la cultura d’arrel tradicional, que sorgeix i pertany al poble. Mallorca, rica en manifestacions populars tradicionals, ha estat font d’inspiració de nombrosos artistes, molts d’ells vinguts de fora l’illa. La festa, els rituals, les danses i el patrimoni oral han inspirat creadors com J. Coll Bardolet, T. Cittadini, J. Bennàssar o M. Barceló. El curs s'emmarca dins de les activitats d'homenatge a Josep Coll Bardolet en el centenari del seu naixement.
El curs tindrà lloc del 9 al 13 de juliol i té una durada de 15h, convalidables per 1'5 crèdits universitaris i de formació permanent del professorat.
Consultau el programa complet del curs.
També hi trobareu informació pel que fa a la inscripció i matrícula.
Informació adicional