TRADICIONARI DE MALLORCA #03: SANT ANTONI


El tradicionari #03 dedicat a una de les festes més sentides de Mallorca, la festa de Sant Antoni. Hi trobareu curiositats de tots aquells rituals i tradicions dels pobles on celebren festa grossa. Tampoc ens hem oblidat de les festes de Sant Honorat i de Sant Sebastià. Tot acompanyat per les paraules de Rafel Ginard als seus escrits del "Calendari folklòric".
Informació adicional