CONCESSIÓ DE LES BEQUES 2016 DE GESTIÓ DOCUMENTAL FUNDACIÓ CASA MUSEU LLORENÇ VILLALONGA, PARE GINARD I BLAI BONET


El dia 18/07/2016, a les 18h, reunida al C.C. La Misericòrdia de Palma, la Comissió Assessora de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet s’ha constituït com a Comissió Avaluadora de la convocatòria de les Beques de Gestió Documental 2016, a les quals han optat un total de 26 candidatures.

EN RELACIÓ AMB LA BECA LLORENÇ VILLALONGA, corresponent amb el projecte “NOTES AL MARGE”: Estudi i transcripció crítica de les anotacions manuscrites de l’autor en la seva biblioteca personal”, havent avaluat un total d’11 candidatures, la Comissió Avaluadora ha acordat concedir la Beca Llorenç Villalonga 2016 al candidat ANTONI BAUZÀ ANDREU,
valorant en segon lloc els mèrits dels següents candidats, que queden com a suplents, per aquest ordre: MARIA MARTÍNEZ PÉREZ, FRANCESCA PUJOL FIGUERA i BARTOMEU CANYELLES CANYELLES.

EN RELACIÓ AMB LA BECA RAFEL GINARD, corresponent amb el projecte “CALENDARI FOLKLÒRIC: Transcripció crítica de les plaguetes manuscrites (conjunt de 12 plaguetes - agendes). Fons propietat de l’Arxiu T.O.R. dels Franciscans de Mallorca”, havent avaluat un total de 9 candidatures, la Comissió Avaluadora ha acordat concedir la Beca Rafel Ginard 2016 al candidat DÍDAC MARTORELL PAQUIER, valorant en segon lloc els mèrits dels següents candidats, que queden com a suplents, per aquest ordre JOAN ESTELRICH LLULL i VICTÒRIA MARTORELL MARTORELL.

EN RELACIÓ AMB LA BECA BLAI BONET, corresponent amb el projecte “LÀMINES POESIA-ART”: Identificació, catalogació i estudi de la col•lecció de 117 làmines poètico-plàstiques originals de l’autor, havent avaluat un total de 6 candidatures, la Comissió Avaluadora ha acordat concedir la Beca Blai Bonet 2016 a la candidata MARIA VICTÒRIA PARRA, valorant en segon lloc els mèrits dels següents candidats, que queden com a suplents, per aquest ordre TERESA ROIG GERMÁN, CARME COLOM ARENAS i BLANCA BALLESTER MORELL.