CONVOCATÒRIA DE PERSONAL: SELECCIÓ PER A COBRIR 2 PLACES TEMPORALS


LA FUNDACIÓ MALLORCA LITERÀRIA posa en marxa el procés de selecció per cobrir 2 noves places laborals temporals. Adjuntam la descripció de les places per si és del vostre interès.

Ref. oferta 601 > TÈCNIC/A DE GESTIÓ, projecte WoW Mallorca
Ref. oferta 598 > TÈCNIC D'ARXIU I BIBLIOTECA, projecte Arxiu Oral de Mallorca

LA SELECCIÓ SERÀ GESTIONADA A TRAVÉS DEL SOIB

Per optar a la plaça cal adreçar CV a of.inca@soib.caib.es, fins el dia 19 de febrer

Més informació a www.soib.es, secció ofertes
Informació adicional