NOVA PROPOSTA DIDÀCTICA "LES CONTADORES"


En el marc del cicle “Escriptores amb cambra pròpia”, la Fundació Mallorca Literària proposa una activitat didàctica adreçada a presentar al públic infantil un bon nombre de referents femenins en la creació literària. La proposta didàctica parteix de la idea de l’escriptura com a via d’aproximació al món i de relació amb ell que ha estat assumida i exercida per part de dones al llarg de la història de manera molt diferent. L’objectiu de la proposta és facilitar un primer contacte dels infants amb aquestes creadores i trencar amb el prejudici que existeix una “literatura de dones”, atesa la gran diversitat de creacions femenines.
El taller consisteix en una sessió de contacontes, amb dramatúrgia i interpretació a càrrec de l’actiu Francesca Vadell. Està plantejada com un viatge arreu del món, a la descoberta d’aquestes dones i de la seva obra literària. El contacontes inclou diverses dinàmiques pensades per a la identificació i reconeixement d’aquestes creadores, la incitació a la lectura i el foment de la imaginació i creativitat literària dels propis infants.
L’activitat “Les contadores” està disponible com a activitat educativa a realitzar l’aula.
L’enfocament de l’activitat la fa idònia PER A ALUMNES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Informació adicional