Obra

Home /  Sant Jordi 2018 /  Obra

DICCIONARI D'EXPRESSIONS LINGÜÍSTIQUES recollide

  • Autor : Antoni Llull Martí
  • Editorial : Institució Francesc de B. Moll
  • Gènere : Assaig
  • Data de publicació : 2018
  • Col·lecció : -

En aquesta obra es troba una llarga sèrie de més de 5.600 locucions, dites, refranys i tota casta d’expressions lingüístiques recollides als vint-i-quatre toms de l’Aplec de Rondaies Mallorquines, d’En Jordi des Racó (mossèn Antoni M. Alcover), que constitueixen una bona mostra del mallorquí col·loquial de principi del segle XX. Aquest aplec pot interessar molt els filòlegs, però està destinat sobretot al públic en general, i molt especialment als lectors joves de rondaies els quals, per desgràcia, no coneixen moltes d’aqueixes expressions, ben usuals durant el primer terç del segle XX, i que han quedat arraconades per altres que en moltes ocasions no són gens legítimes ni tenen tanta gràcia com les més autènticament nostres. Expressions com “dur fil a bollir”, “haver-hi esclips i esclops”, “no deixar rovís ni regastaies”, “sense un salabre de res” o “tenir ses formigues an es cap des tió”, encara que també n’hi trobam algunes que són encara ben corrents, com “contar fil per randa”, “passar de llis”o “fer parts i quarts”.

Cada entrada està constituïda per una expressió (locució, frase, exclamació, dita, refrany) de la qual s’explica la significació i se’n posa un exemple d’ús, extret del text d’una rondaia, tot conformant un diccionari amb el qual l’autor ha volgut retre un sentit homenatge al poble mallorquí d’en temps primer, que va saber crear tantes expressions realment enginyoses, i en molts de casos ben divertides, i a mossèn Alcover, que se n’amarà i que ens proporcionà tantes mostres del seu ús en les seves admirables Rondaies, havent fet possible que aqueixes joies lingüístiques ens hagin arribat i que es conservin per a coneixement de les generacions actuals i de les futures.

Antoni Llull Martí

  • Nom : Antoni Llull Martí
  • Data de naixement: 1935
  • Lloc de naixement : Manacor

ha dedicat molt de temps a l'estudi dels idiomes i, dins el camp de la filologia, sobretot a la lexicologia, l'onomàstica i la paremiologia. Fruit d'aquests estudis són els llibres El lèxic de mossèn Alcover (1987), Felicitacions en 500 llengües (1992), Reflexions sobre la saviesa dels proverbis (1994) i Bruixat per la llengua (2001), a més de diversos opuscles i centenars d'articles relacionats amb la llengua, la cultura popular i la ludolingüística.