[LLEGIR] A ESCENA

Home /  Projecte

 

Espipellades als textos dramàtics ens els que es basen alguns dels textos teatrals del primer semestre de 2020 del Teatre Principal.

Amb motiu dels espectacles programats al Teatre Principal durant el primer semestre de 2020, la Fundació Mallorca Literària celebra la selecció de produccions que prenen com a base clàssics de la literatura dramàtica i altres obres fonamentals de la història de la literatura occidental. I tot i formar part del cànon dramàtic i literari occidental, el muntatge d’aquests textos és completament rellevant perquè reflecteixen la nostra realitat actual, i per això s’anomenen clàssics. És per aquesta raó que la Fundació Mallorca Literària, dedicada al fet literari, voldria oferir els seus recursos i proposar algunes activitats entorn a les funcions d’aquestes obres literàries per tal d’enriquir l’experiència dels espectadors.

Explora Cerca